POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.multifarby.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Aqua Vendo Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie przy ulicy Łódzkiej 15 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000391195, NIP: 733-13-45-127 (dalej jako „Spółka”).

3.Definicje

  • Klient -osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;  
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  • Strona - serwis internetowy dostępny pod adresem; www.multifarby.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

4. Ochrona danych to kwestia zaufania, a prywatność Klientów jest dla nas istotna. Będziemy zatem używać Państwa imienia i nazwiska oraz innych informacji, odnoszących się do Państwa osoby tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy gromadzić informacje wyłącznie wtedy, gdy jest to dla Spółki niezbędne lub istotne dla naszych relacji z Klientem.

5. Informacje dotyczące Klienta będziemy przechowywać wyłącznie tak długo, jak wymaga tego prawo lub jak jest to istotne dla celów, dla których zostały one zgromadzone.

6. Naszą stronę możecie Państwo odwiedzić i przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania Strony Klient pozostaje anonimowy, nie możemy Klienta zidentyfikować aż do momentu, kiedy założy na Stronie konto i się w nim zaloguje za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

7. Spółka oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8. Spółka oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

Dane zbierane przez Serwis oraz pliki typu cookie

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, tj. złożenia Zamówienia.

10. Podczas rejestracji na Stronie Klient podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres do faktury i dostaw, numer telefonu, adres e-mail.

11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Spółkę dla celów realizacji obsługi Zamówienia.

12. Spółka jest upoważniona do przekazania imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu dostawy Klienta na rzecz osób trzecich w celu dostarczenia Zamówienia (firmie kurierskiej lub dostawcy)

13. Cookies (tzw. „ciasteczka”) są małymi plikami tekstowymi, które identyfikują Państwa komputer na serwerze Spółki jako unikalnego użytkownika podczas odwiedzania niektórych stron.

14. Aby przeglądać Stronę, nie jest wymagane włączenie obsługi cookies. Jednak skorzystanie z niektórych funkcjonalności w tym „koszyka” na Stronie oraz składanie Zamówień jest możliwe tylko po uprzednim włączeniu obsługi cookies.

15. Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników: adres IP, data i czas wizyty na stronie, typ systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej, adres strony, z której użytkownik został przekierowany na Stronę oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania), rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

16. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Opera

Cel zbierania danych

17. Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Spółką.

18. Dane Klienta mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Klienta zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na nr telefonu Klienta. Klient może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się na adres mailowy sklep@aquavendo.com.

19. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Klienta. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

20. Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na Państwa komputerze w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej, jednak proszę pamiętać, że jeśli zostanie to zrobione, możecie Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Korzystając ze Strony, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

21. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez maila sklep@aquavendo.com.

22. Klientowi przysługuje prawo usunięcia konta na Stronie poprzez mail. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta.

Kontakt

23. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Spółką pod adresem Aqua Vendo Sp. z o.o, ul. Łódzka 15, 95-015 Głowno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@aquavendo.com.


Zamknij komunikat

Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności